ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court

ศาลแขวงพิษณุโลก