ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลแขวงพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน