ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา