ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court

image

ศาลแขวงพิษณุโลก

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

ถนนวังจันทน์ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

65000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-245524

โทรสาร  055-245549

 อีเมล์

pslmc@coj.go.th

 

 Social