ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court
News
ศาลแขวงพิษณุโลกจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศาลแขวงพิษณุโลก จัดกิจกรรมการลดขยะและการจัดการของเสีย (Green Waste) ศาลแขวงพิษณุโลกร่วมต้อนรับองคมนตรี เนื่องในโอกาสเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ศาลแขวงพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 (อ.ก.บ.ศ.ภาค 6 ) ครั้งที่ 4 /2564 ศาลแขวงพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image