ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court
ผู้อำนวยการ