ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court

กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท