ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court

กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี