ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court

ข้อมูลหน่วยงาน