ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court
image

ศาลแขวงพิษณุโลก

ประกาศศาลแขวงพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ