ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพิษณุโลก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงาน
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

              เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา นายมณเฑียร ตีรอรุณศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  แขวงพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการฝึกงานสำเร็จตามระยะเวลา ณ อาคารศาลแขวงพิษณุโลก  ./


image เอกสารแนบ