ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพิษณุโลก

ผู้ประนีประนอมฯ ศาลแขวงพิษณุโลก เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

        เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา นายปริญญา  ปิ่นเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพิษณุโลก และในฐานะที่ปรึกษากลุ่มงานไกล่เกลี่ยฯ พร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอม ประจำศาลแขวงพิษณุโลก ซึ่งได้ลงทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉพาะทาง”  หัวข้อ โครงสร้างคดีผู้บริโภค  โดยวิธีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลแขวงพิษณุโลก . /   


image เอกสารแนบ