ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพิษณุโลก

ศาลแขวงพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

              เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.50 นาฬิกา นายมณเฑียร ตีรอรุณศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลแขวงพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร       ถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมและศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. /  


image เอกสารแนบ